Loading cart contents...
Bekijk winkelmand Uitchecken
Subtotaal:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Totstandkoming overeenkomst

Je kunt je bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. Je hebt 14 dagen na ontvangst (wet “verkopen op afstand”) de tijd om de bestelde kleding te retourneren of te ruilen. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijf je de eigenaar van het gekochte kledingstuk.

Betaling

Bij een bestelling kan je vooruit betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de beveiligde (SSL) betaalpagina. De bestelling wordt naar je verzonden als er betaald is of als het om een pre-order gaat wordt het verzonden nadat het kledingstuk klaar is. Hiervan sturen wij een bevestiging per e-mail.

Aflevering

Lovely Lane verzendt je bestelling met PostNL. Deze zal het pakketje eenmaal aanbieden op je opgegeven huisadres/afleveradres. Mocht je niet in staat zijn het te ontvangen, dan heb je drie weken de tijd om het pakketje op te halen op het door PostNL aangegeven postkantoor. Lovely Lane doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 7 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 30 dagen, om welke reden dan ook, ontvang je hierover bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Lovely Lane is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je mocht lijden doordat de aflevering niet op het door jouw opgegeven adres heeft plaatsgevonden.

Verzendkosten

Bij retouren zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Bij ruilen zal Lovely Lane eenmalig de verzendkosten voor rekening nemen van het opnieuw te versturen artikel. De kosten voor het verzenden zijn:
Pakketpost 6,95 (tot 20kg binnen Nederland; boven 20kg 13,25 euro binnen Nederland)
Voor tarieven voor Belgie en andere landen binnen de EU: zie de module in de winkelwagen.

Annuleren

Als je om wat voor reden dan ook de bestelling wilt annuleren dien je dit binnen 24 uur te doen per e-mail aan contact@lovelylane.nl. Vermeld bij een annulering alsjeblieft even het bestelnummer.

Ruilen en Retourneren

Als we een dames kledingstuk op maat hebben gemaakt voor je dan wordt het lastig het terug te nemen, houd daar rekening mee als je aanpassingen verzoekt tijdens je bestelling. Overleg het even met ons tijdens het maakproces van het kledingstuk.

Bij retouren dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen;
– Je kunt uitsluitend artikelen ruilen die gekocht zijn bij lovelylane.nl
– Je dient je retour per e-mail bij ons aan te melden binnen 3 werkdagen nadat je de bestelling hebt ontvangen.
– de kledingstukken dienen niet gedragen te zijn en in een rook-, stof- en harenvrije (hond of poes) omgeving te worden bewaard. Ze dienen in een degelijke verpakking te worden teruggezonden naar : LOVELY LANE, PLANTAGE BADLAAN 2, 1018TH TE AMSTERDAM. Zorg ervoor dat de zending voldoende is gefrankeerd, anders kunnen we het niet aannemen. Vergezel het retourpakketje altijd met een briefje waarop je naam, adres, bestelnummer en bankrekeningnummer te lezen zijn.
-Indien je een artikel wilt ruilen voor een andere maat, neemt Lovely Lane eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor eigen rekening.

-Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan je worden overgemaakt. Zodra dat is teruggestort sturen wij een mailtje.

Garantie en aansprakelijkheid

1. Lovely Lane garandeert dat de te leveren kledingstukken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Lovely Lane verschaft je een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.4. Indien de te leveren kledingstukken niet voldoen aan deze garanties, zal Lovely Lane de kledingstukken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door jou, naar keuze van Lovely Lane vervangen of zorgdragen voor herstel van het kledingstuk. In geval van vervanging verbindt je je reeds nu de vervangen kledingstukken aan Lovely Lane te retourneren en de eigendom daarover aan Lovely Lane te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lovely Lane, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de kledingstukken of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de kledingstukken niet bestemd zijn.
6. Indien de geleverde kledingstukken niet overeenstemmen met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Lovely Lane niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet jouw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan jou is verkocht en geleverd.
8. Onverminderd het bovenstaande is Lovely Lane niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lovely Lane of haar ondergeschikten.

 

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat je weet dat wij met je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk omgaan. Wij zorgen ervoor dat alle aan ons verstrekte informatie, vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar wordt gesteld.

Alle gegevens die je aan ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne verwerking in het kader van ons verantwoorde klantenbeheer waarbij we bijvoorbeeld je bestellingen verwerken en je gegevens gebruiken voor het toesturen van eigen aanbiedingen, tenzij je hebt aangegeven daar bezwaar tegen te hebben.

Daarnaast worden je gegevens gebruikt om het winkelen in onze webwinkel zo aangenaam mogelijk te maken.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.
Tevens gebruiken wij Google Analytics om het gedrag van onze bezoeker te analyseren. Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics geeft ons een verscheidenheid aan rapporten met informatie over hoe bezoekers omgaan met onze website. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website fijner, leuker en gebruiksvriendelijker maken. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.

Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal van Lovely Lane over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen moeten ondernemen.

Klachten
Heb je klachten of juist tips om Lovely Lane nog beter te maken, mail ons dan. We willen heel graag weten wat onze klanten niet fijn of juist wel fijn vinden.

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam Lovely Lane
Contactpersoon Marije Braber of Vivienne van Nieuwenhuijzen

E-mail: contact@lovelylane.nl

KvK 51316692
BTW nr NL 195865728 B02
Rekeningnummer ING NL08 INGB 0006 5020 77